Vilka är vi

 

Namn: Kylel AB

Grundades: 2009 

Grundare: Tomas,Tobias,Pernilla Levin

Uppbyggare: Niclas Andersson

Verksamhet: Vi har idag 5 anställda

Favorit syssla: Allt som har med El, styr och solceller.  

 

Kylel AB är unikt genom den kompetens personalen besitter för att utföra de helhetslösningar vi säljer, allt inom el och styr. 

EUs lagstiftning medför många ändringar av existerande lagar och regler, som vi just nu anpassar oss till. Med dessa förändringar breddar vi ytterligare personalens kompetens. Vi kommer inom kort att utbilda samtliga av våra tekniker i ABC första hjälpen och V11 kommer samtliga tekniker att certifieras enligt dom nya lagar som gäller.

Vi har stor kompetens och erfarenhet av stora energibesparande installationer. Energibesparande investeringar börjar ofta direkt ge återbäring i form av lägre kostnader. Ett sådant exempel är vår installation för värme och kyla på Coop. Där integrerar vi kyla,värme,vent och styr. för att tjäna energi går det inte att bara titta på ”sin installation” utan man måste se helheten i hela anläggningen. Det krävs hög kompetens och bra sammarbete mellan entreprenörerna för att det ska funka. Men skam för den som ger sig.

Vi är naturligtvis kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad med ISO 14001. Denna certifiering borgar för att vi jobbar på ett säkert sätt. Vi sätter kvalitet högt och månar om miljön.

Vi vill erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till både människa och miljö och har därför utarbetat en miljöpolicy. För att kunna verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle är det viktigt att aktivt samarbeta med leverantörer, entreprenörer och konsulter. Om vi alla fokuserar på samma övergripande mål kan vi skapa en bättre miljö.

Idag är vi 5 st anställda på Kylel AB. Men med den utvecklingen vi har just nu tror jag att vi snart är 7 man. 

 

 

 

VÅRT MÅL ÄR ENKELT

En bra affär är när kund, miljö och entreprenör är nöjda

© Kylel AB - Alla rättigheter reserverade Hemsida från C4Media